Skip to content

Penyaluran Zakat

Pondok Pesantren Madinatunnajah menerima dan menyalurkan Zakat melalui Panitia Penerimaan Zakat. Zakat merupakan salah satu kewajiban seorang muslim. Zakat terbagi menjadi zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah adalah zakat diri yang dikeluarkan oleh setiap muslim yang hidup berupa makanan pokok yang mengenyangkan sebanyak 2,5 Kg atau 3,1 liter.

Zakat berasal dari kata zaka yang berarti tumbuh dan berkembang. Bisa juga zakat itu berarti suci, bertambah, berkah, dan terpuji. Menurut istilah (para ahli fiqih) zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada para mustahiq (yang berhak) menerimanya dengan beberapa syarat. Zakat fitrah dikeluarkan oleh setiap umat muslim yang hidup pada sebagian bulan ramadhan dan sebagian bulan syawal. Hukum zakat fitrah adalah wajib bagi setiap umat islam, laki-laki atau perempuan, besar kecil, merdeka atau hamba.

Sebagaimana firman Allah SWT :

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ

“Dirikanlah sholat dan tunaikan zakat” (Q.S. An-nisa : 77)

Syarat-syarat wajib zakat fitrah

  • Islam
  • Lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan ramadhan
  • Mempunyai kelebihan harta